Pracujemy dla was od 2001.

Współpracuj z nami

Wybierz najwyższą jakość usług,
popartą doświadczeniem od 2001r.

Czym się zajmujemy

Praca sprzętem ciężkim

Realizujemy prace wymagające użycia ciężkiego sprzętu, takiego jak koparki, ładowarki czy wywrotki. Zapewniamy we własnym zakresie jego transport, co znacząco skraca czas realizacji powierzonych prac.

Cały opis

Budowa obiektów inżynieryjnych

Posiadamy szeroką ofertę usług związanych z budownictwem inżynieryjnym. Realizujemy nie tylko przebudowy i modernizacje, ale również wznosimy nowe konstrukcje dbając o bezpieczeństwo oraz jakość wykonywanych przez nas usług.

Cały opis

Budowa dróg

Realizujemy prace związane z budową dróg nawierzchniach bitumicznych, tłuczniowych, oraz gruntowych. W zakres naszych usług wchodzą również budowy chodników czy ścieżek rowerowych.

Cały opis

Wymiana gruntów

Najbardziej opłacalnym sposobem zwiększenia wytrzymałości danego obszaru gruntu, jest wymiana warstwy słabej, do głębokości ok 2-3metrów pod poziomem terenu.

Cały opis

Zakładanie i pielęgnacja terenów zielonych

Realizujemy zadania oraz usługi związane z pracami porządkowymi w tzw. terenach zielonych, jak również, na zlecenie, zakładamy obszary zielone we wskazanych miejscach.

Cały opis

Melioracja

W zakresie działalności naszej firmy znajdują się usługi melioracyjne. Zajmujemy się również konserwacją urządzeń melioracyjnych. Powierzone zlecenia realizujemy terminowo dbając o ich jakość, oraz zachowując zasady bezpieczeństwa.

Cały opis

Usługi transportowe

Posiadamy własny transport, aby dowieźć na czas materiały, sprzęt budowalny lub w inny sposób obsłużyć powierzone nam zadanie. Dzięki odpowiedniemu zapleczu transportowemu, jesteśmy w stanie obsłużyć terminowo wszelkie zlecenia.

Cały opis

Prace rozładunkowe

Działania przeładunkowe realizujemy za pomocą koparek, spychaczy, ładowarek oraz samochodów ciężarowych. Nasi pracownicy odbyli odpowiednie szkolenia.

Cały opis

Prace rozbiórkowe

Na życzenie klienta prowadzimy usługi wyburzeniowe oraz prace rozbiórkowe. Zlecenia te wykonujemy kompleksowo – zabezpieczamy i usuwamy odpady, które powstają na skutek prowadzonych działań.

Cały opis

Usuwanie dzikich wysypisk śmieci

Jednym z poważniejszych problemów ekologicznych są dzikie wysypiska śmieci, gdzie niejednokrotnie może dochodzić do skażenia gleby. Realizujemy usługi związane z zabezpieczeniem oraz likwidacją takich miejsc.

Cały opis

Wycinki drzew i krzewów

Specjalizujemy się w wycince drzew. Stosujemy metodę alpinistyczną, przez tzw. obalanie oraz za pomocą podnośników. Nasza firma podejmuje się wycinki drzew z trudnych miejsc, np. przy zwartej zabudowie terenu, drzew chorych, oraz tych zlokalizowanych np. na cmentarzach.

Cały opis

W związku z realizacją inwestycji w ramach poddziałania 19.2 ‘Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’ objętego PROW na lata 2014-2020 pt. “Rozwój działalności BIOS s.c. w zakresie utrzymania czystości poprzez zakup niezbędnych maszyn oraz podniesienie kompetencji pracownika” zapraszamy do złożenia oferty na dostawę fabrycznie nowej ładowarki kołowej łamanej przegubowo.

Nasi klienci

Opis projektu: Rozwój działalności BIOS s.c. w zakresie utrzymania czystości poprzez zakup niezbędnych maszyn oraz podniesienie kompetencji pracownika.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”