Nasza firma podejmuje się zleceń związanych z czyszczeniem oraz budową przepustów drogowych. Czyszczenie to polega na usunięciu z niego niepotrzebnego materiału zanieczyszczającego, takiego jak np.:
szlam,
piasek,
błoto,
muł,
gałęzie,
pozostałe śmieci.

Do usunięcia nagromadzonego materiału wykorzystujemy odpowiedni sprzęt. Nasza firma posiada wszelkie niezbędne zezwolenia na recykling oraz wywóz tego typu materiałów na składowisko odpadów.