Jednym z poważniejszych problemów ekologicznych są dzikie wysypiska śmieci, gdzie niejednokrotnie może dochodzić do skażenia gleby. Często zdarza się, że ze względu na wysokie koszty usuwania niebezpiecznych odpadów, nieuczciwi przedsiębiorcy decydują się na usuwanie w taki sposób odpadów niebezpiecznych, które niszcząc ekosystem, stanowią poważne zagrożenie dla zwierząt oraz ludzi.

Realizujemy usługi związane z zabezpieczeniem oraz likwidacją takich miejsc. Posiadamy odpowiedni sprzęt oraz personel, który sprawnie usunie niebezpieczne odpady oraz zabezpieczy miejsc dawnego, dzikiego wysypiska.

Powierzone zadania realizujemy terminowo, dbając o wysoki poziom ich wykonania.