W zakresie działalności naszej firmy znajdują się usługi melioracyjne. Naszym zadaniem jest:
• wykaszanie skarp oraz rowów,
• układanie faszyny oraz drenaży,
• odmulanie oraz hakowanie dna rowów,
• udrażnianie przepustów,
• kopanie rowów melioracyjnych.

Zajmujemy się również konserwacją urządzeń melioracyjnych. Powierzone zlecenia realizujemy terminowo dbając o ich jakość, oraz zachowując zasady bezpieczeństwa.

SONY DSC