Specjalizujemy się w wycince drzew. Stosujemy metodę alpinistyczną, przez tzw. obalanie oraz za pomocą podnośników. Nasza firma podejmuje się wycinki drzew z trudnych miejsc, np. przy zwartej zabudowie terenu, drzew chorych, oraz tych zlokalizowanych np. na cmentarzach.

Zatrudnieni przez nas fachowcy posiadają stosowne uprawnienia drwali, pilarzy oraz konieczne badania wysokościowe.

W zakresie działań naszej firmy znajduje się również pielęgnacja drzew. W tym celu zatrudniamy wykwalifikowanych arborystów, którzy metodą alpinistyczną, bez użycia ciężkiego sprzętu, są w stanie zaopiekować się drzewami, rozpoznać trawiące je choroby oraz zastosować odpowiednie techniki pielęgnacyjne.

Realizujemy zlecenia na usuwanie całych pni za pomocą koparek oraz frezowanie.
W przypadku braku stosowanego pozwolenia na wycinkę drzew lub krzewów, pomagamy
w przygotowaniu odpowiednich wniosków do jego uzyskania.

Usunięcie drzew i krzewów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, wymaga uzyskanie odpowiedniego zezwolenia wydawanego przez właściwego dla miejsca położenia nieruchomości, wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Jeżeli posesja znajduje się w rejestrze zabytków, należy uzyskać zezwolenie u wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Chainsaw